خسته ام

خیلی خسته 

خوابم هم میاد

ولی این ذوق لنتی

ذوق ِِ لنتی ِِ دیدن ِِ لنتی ترین ِ این زندگی لنتی 

معلومه که نمیتونم بخوابم 

بذار بخوابم دیگه 

بعد فردا نگی چرا دیر میای عااا !!! :)))

«تو همون ستاره بودی 

که به من راهو نشون داد 

سرنوشت من تو بودی 

که مسیرم به تو افتاد 

روو به بیراهه میرفتم 

اگه تو نمیرسیدی

اگه از اون طرف شب 

تنهاییمو نمیدیدی ...»

میخواستم بیام توی رویای شب هات

اومدم در زدم , گفتی در بازه 

اومدم دیدم تنهایی نشستی

مغزم میگفت درو ببند

ولی تو میگفتی بدو بیا ...