تا حالا شده از شدت دلتنگی انقدر به قلبتون فشار بیاد که بی اختیار از چشماتون بریزه بیرون ؟ آره چکه میکنه . سطل هم زیرش گذاشتم . هر ۸ ساعت یه بارم خالیش میکنم . ایزوگام کار خوب سراغ ندارید ؟