دو ساعته که بیدار شدم 

دارم کامنتای مردم زیر یک پست رو میخونم

نمیدونم بهترین کار چیه

اینکه ریپلای کنم تا وقتی راجع به چیزی نخوندید و نمیدونید نظر ندید

یا اینکه شخص رو همچو پلیس بدون تذکر دستگیر و ریپورت کنم

یا اینکه یه بلندگو بگیرم دستم برم تووی خیابون جار بزنم که خب نهایتا میشه زندان و تعصب غذا و ...

من قرار بود الان ناهارم رو خورده باشم ، دوش گرفته باشم و اماده باشم واسه رفتن به جایی

ولی تنها کاری که تونستم بکنم حرص خوردن ، عصبانیت ، ناراحتی و احساس ناتوانی در برابر جبر جغرافیاییم بود

من با نهی از منکر هم موافقم و هم مخالف 

موافق چون باعث میشه به یک سری انسان ها یادآوری کنیم که کارشون درست نیست و تا ته چاه نرن!

مخالف چون برداشت ما از اون اینگونه است که هر گونه دخالت در زندگی دیگران رو به اسم نهی از منکر مجوز میگیریم براش و خودمون رو قانع میکنیم 

که حق داریم تووی زندگی دیگران سرک بکشیم 

امیدوارم تووی این زندگیم ببینم روزی رو که هرکس به فکر زندگی خودشه و دخالت نمیکنه تووی زندگی بقیه (+بعد از دخالت طبق عادت یه «بی جا » نوشته بودم ولی به نظرم هرگونه دخالتی در زندگی شخصی دیگران بی جاست . )

+ یکم تفکر به جای کیلو کیلو ژست روشن فکری و گاندی و هدایت و ... بد نیست 

++ من همیشه ادم رکی ام ! پس خیلی مستقیم و بدون مقدمه میگم که نمیدونی حرف نزن !!!

+++ تعصب رو از تفکر جدا کنیم !