اتفاقی که میوفته اینه که شماره ی مطلب با شماره ای که باید در عنوان قرار بگیره از یک جایی شروع کردند به ناسازگاری با هم و این است که من هر دفعه باید بروم تووی فهرست مطالب و بشمارم ببینم از آخرین عددی که زدم چند تا گذشته . باشد که یک روز اختلافشان برطرف شود و ما را راحت کنند .

--------------------------------------------------------------------

از اینها که بگذریم داشتیم حرف میزدیم که یک دفعه من بهش گفتم دقت کردی چند وقتی هست که پست نذاشتم و وی تایید کرد که پیگیری میکرده و خبری از پست نبوده و این پست هم برای تو ..

--------------------------------------------------------

موضوع قبلی این بود که بنده برای مدتی به صفحات مجازی مراجعه نکنم که با سه رای مثبت و سه رای منفی و یک رای ممتنع تصویب نشد چون اساسا آن سه رای منفی زورشان بیشتر بود (البته این موضوع در یک پی وی مطرح شد ) 

--------------------------------------------------------

یک سری چیز ها هستند که فقط در یک دوره ی خاصی از زندگی آدم قشنگ و جذاب اند نه ؟

---------------------------------------------------------

سعی کنید از آن دسته از آدم هایی نباشید که به چیزی که میخواهید آن قدر دیر برسید که دیگر نتوانید از اشتیاق و خوشحالی ای که فکر میکردید بوجود بیاید بهره مند شوید .

-------------------------------------------------------

+ اصولا هیچوقت آسمان به زمین نمی آید فقط آدم دیگر یک سری حرف ها را برای خودش نگه میدارد و  وقتی همه خوابیدند بلند به آنها فکر میکند .

-----------------------------------------------------

++ زندگی همیشه اینطور نیست که مثل کامیک های مارول بشود قهرمان یا راه درست را تشخیص داد . خیلی وقت ها حتی خودت هم نمی دانی کدام وری باید بروی .

----------------------------------------------------

+++So this is for every kid who all’s they ever did was dreamt that one day just getting accepted
I represent him or her, anyone similar, you are the reason that I made this song
Everything you're scared to say don't be afraid to say no more
..From this day on forward, just let them a-holes talk