یه پل هست 

تو داری ازش رد میشی

و من این طرف وایسادم 

از یه طرف داری بهم نزدیک میشی

از یه طرف دور

______________________________

از آسمون یه ستاره افتاد توو دستم

ولی بهم گفتن که هر چیزی باید سر جای خودش باشد 

هنوز اون ستاره رو دارم

ولی برش گردوندم تووی آسمون 

خیلی وقتِ پیش

قبل از اینکه دایناسورای خونگیم رو بزرگ کنم

______________________________

سَم میگه من توو خداحافظی کردن خیلی خوبم

منم بهش میگم سم ، متواضع باش

این که نشد زندگی 

پشتشو میکنه بهم به آسمون نگاه میکنه و میگه «حالا هر چی »

_________________________________

بهم میگه « تو اگه باغبونی ، باغچه ی خودتو بیل بزن »

نمیدونه « کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره »

هر چقدرم نفهمه...

____________________________

بهش چند تا چیز نشون میدم که به اسمشه...

از خوراکی گرفته تا اسم مغازه...

نمیدونه جدیدا هر جا میرم میبینمش 

هر جا میرم باهامه...

_________________________

بهش میگم یه روزی جبران میکنم 

میخوام بهش بگم 

یه روزی همه ی عاشقانه ها و دوست داشتن های دنیا رو جمع میکنم ، تحویلت میدم ، و اون موقع است که دیگه آیم دان .

همه ی رز های دنیا رو میخرم برات ، جمعشون میکنم توو یه شاخه و توو یه روز ِ ابری که یه نمه هم بارون میزنه... یه روز که جفتمون خسته ایم و خوشحال... میارم تحویلت میدم 

ولی نه... نه... نه... متواضع باش مینا... به آسمون نگاه میکنم... میخندم...

_________________________

But you'll never be alone 

I'll be with you from dusk till dawn 

...

_______________________________________

+ در جریانم که عنوان به ویرایش فنی نیاز داره  :))

++ تا حالا شده حتی از اینکه سکوت کنی لذت ببری ؟ 

+++ عطیه اگه اینو میخونی شماره ات رو نظر خصوصی بده کار واجبت دارم :)) #جدی 

++++ بَنگ...