لا یزال الرجل عالماً ما تعلم، فإذا ترک العلم وظن أنه قد استغنى واکتفى بما عنده، فهو أجهل ما یکون ...

---------------------------------------------------------------------


وسط یه اتوبان وایسادی و یهو برمیگردی میبینی یه اتوبوس با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت در یک متری ات قرار داره 

اگه بتونی زمان رو نگه داری 

در صورتی که میدونی در هر صورت باید کشته بشی وگرنه قوانین فیزیک نقض میشه 

میخوای تووی اون زمانی که داری چیکار کنی ؟

---------------------------------------------------------------------

قانونی شدن از نظر ذهنی اونقدر ازم دوره که حتی نمیخوام از جام پاشم واسش 

ماده و انرژی رو نباید هدر داد به هر حال 

----------------------------------------------------

زندگیت داره تووی گلهای رز غلت میزنه و اینور و اونور میشه

تو با خودت میگی آخی خوش به حالش الان چه حال خوبی داره 

در حالی که 

اون داره از درد ِ خار های تووی تنش به خودش میپیچه ...

-------------------------------------------------------

+ خیال کرد جای خالی رو 

میشه با حرف زدن پر کرد ...