و اِنَّنا لَفِی شَکٍ مِمَّا تَدعُونَآ إِلَیهِ مُرِیبٍ ...

_____________________________

اونجا که فروغ میگه :

ستاره های عزیز

ستاره های مقوایی عزیز 

وقتی در آسمان ، دروغ وزیدن می گیرد

دیگر چگونه می شود به سوره های رسولان سر شکسته پناه آورد ؟

ما مثل مرده های هزاران ساله به هم می رسیم و آنگاه 

خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد ...