من هیچ وقت به اعمال متقابل اعتقادی نداشته ام 

اینکه آدمی فکر کند چون کسی کاری را برایش انجام داده او هم بر خلاف میل باطنی اش آن کار را متقابلا انجام دهد (البته اگر با میل قلبی باشد مشکلی نیست ) ولی این توقعات الکی همیشه حالم را به هم میزند 

+ آدمها گاهی کار هایی میکنند که تو از کار های گذشته ات که از انجام آنها پشیمان بوده ای ، خوشحال میشوی ...

++ شب هایی هست که تو به من فکر میکنی ... و نمیخواهم بگویم بیشتر اما شب هایی هم هست که من به تو فکر میکنم ... میان این همه اما ، ما هیچ وقت در زمان درستی نبودیم .

+++  میگه قشنگ ترین زندگی رو واسه ما کنار گذاشته بوده ولی اونی که میخواستی توو غبارا گم شد ...

++++ اینی که میگویند قسمت نشد با هم باشیم از نظرم " چِرتِ محض " است ... از یک جایی به بعد قسمت خودش را جر هم بدهد از کنارش با لبخندی رد میشوی ...

+++++ از تلگرام به شدت بیزارم ... از شکلک های مسخره و مصنوعی اش ... از ایموجی های نفرت انگیزش .. که پشت اکثرشان واقعا حسی نیست ... نه خنده ای هست ... نه گریه ای ... و صد هزار تا شکلک خنده و گریه هست که رد و بدل میشود ...اساسا انگار ساخته شده که به گند بکشد هر چیز واقعی را ... 

++++++ از چشم من بی‌ روی تو جز خون دل پالود؟ نه ...