این چند روز بهم ثابت شد که 

وقتی چیزی به نظر مزخرف میاد 

احتمالش هست که واقعا مزخرف باشه 

و پیشامد های جدید هم 

احتمال خوشایند بودن رو میتونن داشته باشن 

همه چیز به انتخاب خودشون برمیگرده 

غلبه بر تصویر ذهنی مزخرف بودن دیگران از خودشون 

یا 

تلاش برای ایجاد تصویر خوشایند . 

+توو زندگی یه وقتایی فقط باید سکوت کرد و تصمیم گرفت ...

++میدونم برنمیگردی ... ولی خب... ای کاش میشد ...

+++ از همونجایی که به جای این که به آینده نگاه کنی فقط خاطره ها رو دوره میکنی باید قیدشو بزنی ...

++++ درست مثل یه دیوونه ...