اردوی ما به شیراز از اولش هم هیجان انگیز به نظر میرسید 

و تا آخرش هم به همین روند هیجان انگیز باقی موند 

حتی زمانی که برگشتیم 

حتی وقتی تموم شد

حس کردم یه جهش در زمان رخ داده

حس کردم چند روز از زندگیم حذف شده 

حس کردم انقدر بهم خوش گذشته که دیگه هیچوقت نمیتونه انقدر بهم خوش بگذره 

حس کردم اگه نمیرفتم و بهم میگفتن که اگه میرفتی اینجوری میشد خودکشی کردنم جایز بود 

دلم میخواست همه ی خاطرات شیراز رو بنویسم اینجا 

اما نمیشه ..

نه فقط به خاطر اسپویل نشدن خاطرات بلکه به خاطر اینکه به تازگی دیگه مثل سابق رابطه ی خوبی با دنیای مجازی برقرار نمیکنم 

چون "اون" بهم گفت که باید دور شم از دنیای مجازی و از اعتیادم بهش کم کنم 

گفت که نباید غرق شم تووش و نباید بذارم از کارای مهم ترم عقبم بندازه 

منم دارم تلاشمو میکنم که به حرفش گوش کنم 

زندگی قطعا همان چیزی بود که ما در شیراز تجربه کردیم 

بقیه فقط "مجاز " اند ...

#تصمیمات_مهم  #زندگی_نو #زندگی_واقعی #خاطره