خب ..

الان توو سایت مدرسه ام که دارم اینو مینویسم

و زنگ دینی  است .

و ما خوشحالیم چون اسممان را در کوپه و اتاق شیراز نوشتیم 

و همچنین به کلاس نرفتیم و زنگ بعد هم مشاوره داریم . 

باشد که رستگار شویم :))


+ 12:00