خب پس از مدت ها برگشتم به اینجا 

واسه اینکه دوباره مطلب بذارم 

ولی فکر نکنم این دفعه دیگه ولش کنم 

وقایع روزانه ی مهم رو ثبت میکنم اینجا 

از امروز ...

تا بعدا که میام میخونمش 

مثل دفترچه خاطرات جلوی صورتم ورق بخوره صفحات مجازیش ...
+دوستانی که لینک نشدن کامنت بذارن لینکشون کنم . 

++مرسی از عطیه .